Medarbejder hos os

Faste stillinger og længerevarende vikariater:

Når Klubben Holme Søndergård har stillinger ledige til besættelse, opslås disse dels på Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk under "Job".

Tilkaldevikarer

Det hænder, at vi har brug for nye tilkaldevikarer. Når vi ansætter, lægger vi vægt på følgende:

Du er velkommen til at sende os en "uopfordret ansøgning" enten pr. mail til: Klubben-HolmeSoendergaard@aarhus.dk

eller pr. brev til:

Klubben Holme Søndergård
Nygårdsvej 5
8270 Højbjerg
Mærket "uopfordret ansøgning"

Medarbejderprofil:

Medarbejderkompetencer:

Medarbejderens kerneydelse er specialpædagogik målrettet og tilpasset den enkelte og gruppen.
Særlige kompetencer som medarbejderne besidder, har viden og erfaring med:

Særlige kompetencer erhvervet gennem kurser og efteruddannelse: